DTAC ยกสุดท้าย KS มองกรณีเลวร้ายที่สุดกระทบมูลค่าหุ้น 6.91 บ.

บทวิเคราะ บล.กสิกรไทย ระบุ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติปฏิเสธคำขอของ DTAC ในการใช้คลื่น 850 MHz ภายใต้มาตรการเยียวยาคือประเด็นที่น่าผิดหวัง ซึ่งเรามองว่าจะสร้างแรงกดดัน ต่อราคาหุ้นของ DTAC

ทั้งนี้ บริษัทต้องรอฟังคำตัดสินของศาลปกครองอีกครั้ง ในวันที่ 13 หรือ 14 ก.ย. โดยเรามั่นใจว่าคำตัดสินของศาลฯ จะเอื้อต่อ DTAC ซึ่งจะทำให้บริษัทมีขั้นตอนการย้ายจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตได้อย่างราบรื่น และจะเป็นปัจจัยสนับสนุนคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายปี 2562 ที่คำนวณด้วยวิธีคิดลดเงินสด (DCF) ที่ 55.21 บาท อย่างไรก็ตาม หากศาลปฏิเสธคำขอใช้มาตรการคุ้มครองของ DTAC ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่า DCF ของเราในระดับ 6.91 บาท/หุ้น สะท้อนคุณภาพบริการที่ลดลงและการสูญเสียส่วนแบ่งรายได้ตลาด

Investment highlights
► ปฏิเสธคำขอใช้คลื่น 850 MHz ภายใต้มาตรการเยียวยาของ DTAC ในวันที่ 12 ก.ย.กสทช. มีมติดังนี้ 1) อนุมัติการใช้คลื่น 1800 MHz ขนาด 2×25 MHz ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. ถึง 19 ต.ค. 2) จะพิจารณาสิทธิ์การใช้คลื่น 1800 MHz ขนาด 2×20 MHz ของ DTAC ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. – 22 พ.ย. ในภายหลัง และ 3) ปฏิเสธคำขอใช้คลื่น 850 MHz ขนาด 2×10 MHz ของ DTAC ภายใต้มาตรการเยียวยาไปอีก 1 ปีหลังสัมปทานสิ้นสุดลงในวันที่ 15 ก.ย. 2561

► ความหวังเดียวอยู่กับคำตัดสินของศาลปกครองในวันที่ 13-14 ก.ย. 2561 หลังจากมีการไต่สวนเป็นเวลา 5 ชั่วโมงเมื่อวันที่ 11 ก.ย. ก็คาดว่าศาลฯ จะสามารถสรุปคาตัดสินได้ทันเวลาก่อนที่สัญญาสัมปทานของ DTAC จะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 ก.ย. ทั้ง นี้ จากคำให้การของ DTAC บริษัทเรียกร้องให้ กสทช. ปฏิบัติทางข้อกฎหมายกับตนเหมือนกับผู้ประกอบการกลุ่มโทรคมนาคมรายอื่นที่ตกอยู่ในสถานะเดียวกัน พร้อมระบุข้อจำกัดทางเทคนิคของใบอนุญาตคลื่น 900 MHz และเรียกร้องมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพและการแข่งขันที่เป็นธรรมจากการใช้คลื่น 850 MHz

► ประมาณการของเรา ประมาณการของเราคาดว่า DTAC จะได้รับความคุ้มครองสำหรับการเยียวยาคลื่นความถี่ 850 MHz (1 ปี) และ 1800 MHz (จนถึงวันที่ 22 พ.ย.2561) จาก กสทช. หรือศาลปกครอง เราคิดว่าระยะเวลาของมาตรการเยียวยาที่ 1 ปี มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดและเป็นระยะเวลาที่มากพอสำหรับ DTAC ที่จะขยายการครอบคลุมของเครือข่าย 1800 MHz/2100 MHz/2300 MHz เพื่อเตรียมแก้ปัญหาคลื่นความถี่ low band ที่ขาดหายไป และส่งผลกระทบกับคุณภาพในการให้บริการน้อยที่สุด

► กรณีเลวร้ายที่สุด หาก DTAC ไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายจากศาลปกครอง เราคาดว่าบริษัทจะไม่มีคลื่นความถี่ต่ำไว้ให้บริการทันที เช่น คลื่นความถี่ 850 MHz อาจทำให้รายได้ของ DTAC ในปี 2562-2564 ลดลง 6-7%, EBITDA อ่อนตัวลง 8-10%, กำไรปกติลดลง 24-35% และราคาเป้าหมายปี 2562 อิงด้วยวิธี DCF ของเราลดลงมาอยู่ที่ 48.3 บาท จาก 55.21 บาท

Valuation
► คงคำแนะนำ “ซื้อ” DTAC ด้วยราคาเป้าหมายเดิมปี 2562 อิงด้วยวิธี DCF ที่ 55.21 บาท โดย ใช้ WACC ที่ 9.5% และ long-term growth rate ที่ 2% เนื่องจากเราเชื่อมั่นว่า DTAC จะได้รับความคุ้มครองสำหรับการเยียวยาคลื่นความถี่ 850 MHz และ 1800 MHz เราค่อนข้างประหลาดใจกับการที่ กสทช. ปฎิเสธคำร้องขอความคุ้มครองของ DTAC แต่กลับเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ดังนั้น ราคาหุ้น DTAC จึงปรับลดลงซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ แต่จะมีปรับลดในวงแคบเพราะตลาดยังคงรอฟังผลคาตัดสินของศาลปกครองช่วงวันที่ 13-14 ก.ย. 2561

► ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อคำแนะนำของเราคือ 1) การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้น 2) การซื้อใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz ของ DTAC และ 3) ศาลปกครองไม่อนุมัติมาตรการคุ้มครองให้DTAC ใช้คลื่นความถี่ 850 MHz เป็นการชั่วคราว

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
www.thunhoon.com
ติดตามข่าวสารผ่าน LINE ฟรีคลิ๊กเลย
https://line.me/R/ti/p/%40kro3673w