ตลท.ปลด NP ขึ้น NR หุ้น IEC เนื่องจาก IEC แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว

การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC)
ปลดเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 06 ก.ย. 2561
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NR
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                   : 06 ก.ย. 2561
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด (รายละเอียดตามข่าว IEC วันที่ 20 สิงหาคม 2561)

ที่มา : www.set.or.th
รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
www.thunhoon.com
ติดตามข่าวสารผ่าน LINE ฟรีคลิ๊กเลย
https://line.me/R/ti/p/%40kro3673w