เอไอเอลุยขยายAIA FAต่อเนื่องปลื้มทำผลงานเด่นหลังติดอาวุธ

ทันหุ้น-เอไอเอ เดินมาถูกทางหลัง พัฒนาความรู้ตัวแทนสู่ AIA FA สามารถทำผลงานโดดเด่นกว่าตัวแทนปกติ ทั้งยอดเบี้ย และจำนวนรายลูกค้า  เผย 7 เดือนแรกของปี 2561 มีผู้สมัครเข้าร่วมโปรมแกรม AIA FA กว่า 2,800 คน หรือคิดเป็นการเติบโต 2 หลัก ส่งผลปัจจุบันมีตัวแทน AIA FA ที่ 7,800 คน มองแนวโน้มน่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทน AIA FA รวมกว่า 7,800 คน จากตัวแทนรวมทั้งหมด 60,000 คน โดย 7 เดือนแรกของปี 2561 มีผู้สมัครเข้าร่วมโปรแกรม AIA FA กว่า 2,800 คน หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 2 หลัก และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

โดยเฉลี่ยตัวแทน AIA FA จะทำผลงานได้สูงกว่าตัวแทนปกติ 24% มีจำนวนรายลูกค้าที่ทำได้สูงกว่าตัวแทนทั่วไปถึง 10% มีเบี้ยเฉลี่ยต่อรายสูงกว่าตัวแทนทั่วไป 13% และอัตราการทำงานสูงกว่าตัวแทนทั่วไป 74% ซึ่งถือเป็นทิศทางที่ดีของการพัฒนาด้านผลประกอบการ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลลูกค้าสำหรับบริษัท

ทั้งนี้บริษัทยังเน้นนำเสนอ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความคุ้มครองระยะยาว ประกันพ่วงการลงทุน หรือ ยูนิตลิงค์ และประกันโรคร้ายแรง ปัจจุบันบริษัทมีศูนย์ที่ปรึกษาการเงิน (AIA FA Center) รวม 15 แห่งทั่วประเทศ รองรับการจัดฝึกอบรมตัวแทนภายใต้โปรแกรม AIA Financial Advisor ซึ่งช่วยยกระดับตัวแทนประกันชีวิตไปสู่การเป็น “ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน” หรือ AIA Financial Advisor

บริษัทยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับตัวแทน เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนให้ตัวแทนสามารถสร้างเบี้ยได้เพิ่มขึ้น รวมถึงพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับลูกค้าเพื่อเพิ่มฟีเจอร์ใหม่และทันต่อยุคสมัยมากขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองระบบ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 4/2561

สำหรับผู้สมัครเข้าโปรแกรม AIA FA ทุกคนจะต้องเข้าร่วมหลักสูตร “FA 2.0”  ต้องฝึกอบรมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยหลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะและความรู้ของตัวแทนแบบรอบด้าน ทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์ การวางแผนด้านการเงิน การวิเคราะห์ตลาด การพัฒนาทักษะการขาย การขยายตลาด ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงินมืออาชีพ

ส่วนการสนับสนุนด้านการตลาด ในปีนี้บริษัทมีแผนการตลาดเพื่อสนับสนุนโปรแกรม AIA FA อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา AIA FA ในชื่อเรื่อง “The Perfect Boss” ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก อีกทั้งช่วยให้คนได้รู้จักและสนใจในโปรแกรม AIA FA มากขึ้น ซึ่งล่าสุดบริษัทเตรียมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ในชื่อ “Lost” ซึ่งเน้นเจาะไปที่กลุ่มคนทำงานด้านการเงิน เนื่องจากมองเห็นถึงศักยภาพและความสามารถของบุคลากรกลุ่มนี้ และต้องการที่จะช่วยผลักดันและพัฒนาคนกลุ่มนี้ให้ก้าวขึ้นไปเป็น “ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน” มืออาชีพ