TEAMG โรดโชว์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายชวลิต จันทรรัตน์ (ที่ 5จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอิศรินทร์ ภัทรมัย(ที่3จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สำนักบัญชีและการเงินองค์กร (CFO) นายอำนาจ พรหมสูตร (ที่ 5 จากซ้าย) ที่ปรึกษา บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ TEAMG เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services) และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมี นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่4 จากขวา) ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 2จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมด้วย นางสาวกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์ (ที่ 1จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่มา : บริษัท เดอะ เวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ติดอาวุธปัญญา…กดติดตาม (subscribe)
https://line.me/R/ti/p/%40kro3673w