‘TPIPL’ ไฟเขียวเปิดทางซื้อหุ้นคืน 1,009.5 ล้านหุ้น วงเงิน 2.5 พันลบ.

TPIPL ไฟเขียวอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท รองรับโครงการซื้อหุ้นคืน เตรียมเดินหน้าซื้อหุ้นคืนจำนวน 1,009.5 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น และช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นด้านศักยภาพการดำเนินธุรกิจ

 นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์รายใหญ่ เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน

โดยบริษัทคาดว่าจะจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นี้ และมีกำหนดระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 (ระยะเวลารวม 6 เดือน) จำนวน 1,009.5 ล้านหุ้น  คิดเป็นร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท

ทั้งนี้การซื้อหุ้นดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และยังเป็นการสะท้อนถึงความมั่นใจในศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

“เราเชื่อว่าการซื้อหุ้นคืนครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีโอกาสได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่ TPIPL ซื้อคืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล และจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) สูงขึ้น โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าโครงการการซื้อหุ้นดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป” นายประชัย กล่าว

ที่มา : บริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำกัด
(ในนาม บมจ.ทีพีไอ โพลีน หรือ TPIPL)
รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ติดอาวุธปัญญา…กดติดตาม (subscribe)
https://line.me/R/ti/p/%40kro3673w