ต่างชาติขายสุทธิ 874.80 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2561

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,761.90 5.51 3,270.15 6.52 -508.25
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,240.07 14.44 7,049.41 14.06 190.66
นักลงทุนต่างประเทศ 21,895.68 43.66 22,770.48 45.40 -874.80
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,252.43 36.40 17,060.05 34.02 1,192.39

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 22 มิ.ย. 2561

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 100,869.63 11.17 79,585.72 8.81 21,283.91
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 106,210.87 11.76 117,342.82 12.99 -11,131.94
นักลงทุนต่างประเทศ 353,551.05 39.15 398,742.21 44.15 -45,191.16
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 342,499.56 37.92 307,460.37 34.04 35,039.20

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 22 มิ.ย. 2561

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 830,122.01 10.98 754,042.30 9.97 76,079.71
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 959,982.07 12.70 967,952.79 12.80 -7,970.73
นักลงทุนต่างประเทศ 2,684,346.42 35.50 2,860,963.55 37.84 -176,617.13
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,086,548.04 40.82 2,978,039.90 39.39 108,508.14

ที่มา : www.set.or.th
รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ติดอาวุธปัญญา…กดติดตาม (subscribe)
https://line.me/R/ti/p/%40kro3673w