ต่างชาติขายสุทธิ 1,657.68 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2561

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,425.48 9.03 2,687.89 7.08 737.59
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,968.14 13.09 4,851.91 12.79 116.23
นักลงทุนต่างประเทศ 15,929.00 41.98 17,586.68 46.34 -1,657.68
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,624.93 35.90 12,821.07 33.79 803.86

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 11 มิ.ย. 2561

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 44,987.76 12.09 33,885.22 9.11 11,102.54
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 43,744.50 11.75 46,321.12 12.45 -2,576.63
นักลงทุนต่างประเทศ 144,054.13 38.71 152,536.68 40.99 -8,482.55
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 139,369.46 37.45 139,412.82 37.46 -43.37

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 11 มิ.ย. 2561

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 774,240.14 11.01 708,341.80 10.08 65,898.34
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 897,515.69 12.77 896,931.10 12.76 584.59
นักลงทุนต่างประเทศ 2,474,849.50 35.20 2,614,758.01 37.19 -139,908.51
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,883,417.93 41.02 2,809,992.35 39.97 73,425.58

ที่มา : www.set.or.th
รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ติดอาวุธปัญญา…กดติดตาม (subscribe)
https://line.me/R/ti/p/%40kro3673w