GIFT เงินสดพรึบ400ล.ซื้อหุ้นคืน60ล.เรียกเชื่อมั่น

ทันหุ้น—GIFT เงินสดเต็มกระเป๋า 400 ล้านบาท เดินหน้าโครงการซื้อหุ้นคืน เรียกความเชื่อมั่น 60 ล้านบาท ชี้ช่วยเพิ่ม ROE และกำไรต่อหุ้น ด้าน ผลงานโค้งสองทิศทางดี ทั้งปีคงเป้ารายได้โตไม่ต่ำกว่า 10% แตะ 850 ล้านบาท เดินหน้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่  เร่งสร้างคลังสินค้า โบรกเคาะกำไร 130-150 ล้านบาท เป้า7.25 บ.

นางสาวอรพินธ์ โพธิสิทธิ์  เลขานุการ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ GIFT เปิดเผยว่า ต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่องโครงการซื้อหุ้นคืน จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน 12,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.91% ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ด้วยวงเงินซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2562 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้การซื้อหุ้นคืนก็เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงยังเป็นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น(ROE)และเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น(EPS)ด้วย อีกทั้งเป็นการบริหารเงินสดในมือที่มีอยู่กว่า 400 ล้านบาท

***ผลงานเติบโตดี

ส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2561 คาดว่าจะทรงตัวจากไตรมาส 1/2561 แต่ทั้งปีคาดว่ารายได้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% หรือทำได้ 800-850 ล้านบาท โดยบริษัทก็มีขยายธุรกิจในส่วนของเครื่องสำอางประเภท Skin Care โดยปัจจุบันดำเนินการภายใต้แบรนด์ Moonoi, DE L’AMOUR และ Lady Evil ซึ่งในช่วงที่เหลือของปีบริษัทก็จะมีการเพิ่มไลน์สินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

รวมไปถึงการทำการตลาดและการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ตนเอง เข้าไปยังช่องทางการค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตมากขึ้น  เช่นร้าน Hej Street Beauty ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ขณะที่แผนการสร้างโรงงานและคลังสินค้า พื้นที่ 7 พันตารางเมตร มูลค่าราว 100 ล้านบาท อยู่ระหว่างการออกแบบคาดว่าจะสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ คือก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2562

***กำไร130-150ล้าน

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัดระบุถึง  GIFT ว่าในปี 2561 บริษัทจะมีรายได้จาก 3 ธุรกิจหลัก คือ (1) Trading เคมีภัณฑ์วัตถุดิบขั้นต้น ในส่วนนี้เป็นส่วนของการนำเข้าวัตถุดิบเคมีภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในประเทศ ซึ่งเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางกว่า 70% ของยอดขายส่วน Trading โดยสัดส่วนรายได้ของ Trading นั้นคิดเป็น 95% ของยอดขายรวมของทั้งบริษัท คาดว่าจะมีการเติบโตของธุรกิจนี้ราว 2% ต่อปี (2)ธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) ในส่วนของ Cosmetic Base และเครื่องสำอางสำหรับแบรนด์ของลูกค้า ในส่วนนี้คิดเป็นรายได้ราว 3-4% ของรายได้บริษัท

และ(3)เครื่องสำอางประเภท Skin Care เน้นธรรมชาติ เริ่มธุรกิจตั้งแต่ สิงหาคม 2560 ภายใต้แบรนด์ของตนเอง ใช้ชื่อแบรนด์ Natural Gift และแยกเป็น Segment ต่าง ๆ  ได้แก่ DE LAMOUR เป็นระดับ Premium สำหรับผู้บริโภคในช่วงอายุตั้งแต่วัยทำงานขึ้นไป, Lady Evil สำหรับวัยรุ่น และ “หมูน้อย” สำหรับเด็กเล็ก โดยนับจากปี 2561 เป็นต้นไป บริษัทจะเน้นที่ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางเป็นธุรกิจหลัก คาดการณ์ว่าในปี 2563 สัดส่วนรายได้จะเพิ่มเป็น 26% ของรายได้ทั้งหมด และสัดส่วน EBIT จะเป็น 53% ซึ่งธุรกิจเครื่องสำอางนี้เป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง แต่มีจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการตลาดสูง เพื่อสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด จึงเป็น Mission ที่สำคัญที่บริษัทต้องดำเนินไปให้บรรลุเป้าหมาย

อย่างไรก็ดีคาดว่าปีนี้ GIFTจะทำกำไรได้ 130-150 ล้านบาท โดยGIFT มีการเติบโตของกำไรสุทธิที่โดดเด่นในอนาคต จากธุรกิจเครื่องสำอาง Skin Care เป็นหลัก คาดว่าการเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจจะทำให้กำไรของ GIFT เติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะ เแนะนำซื้อ กำหนดเป้าหมายใน 12 เดือนข้างหน้าที่ 7.25 บาท อิงค่า PEG Ratio ที่ 1 เท่า จาก Average EPS Growth ในปี 2560-2563 ที่ 22% ต่อปี เทียบค่า EPS ปี 61 ที่ 0.33 บาท (Fully-diluted จากการแปลง GIFT-W1 ทั้งหมดแล้ว)