คัดหุ้นไซซ์เล็กปันผลสูงเกิน5%BROOK-KIAT-MBAX-PDGเด่น

ทันหุ้น – หุ้นปันผลเด่นในตลาด mai ที่จ่ายปันผลเป็นเงินสดมากกว่า 5% ต่อปี ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ได้แก่ BROOK-KIAT-MBAX-PDG-WINNER ฟากโบรกชี้ MBAX มีผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าสนใจ 7-8% ต่อปี แนะ“ซื้อ” เคาะเป้า 5.50 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559-2561 ในตลาดเอ็ม เอ ไอ (mai) มากกว่า 5% ต่อปี ได้แก่ BROOK, KIAT, MBAX, PDG, WINNER ส่วนที่จ่ายปันผลมากกว่า 4% ต่อปี ได้แก่ QLT และจ่ายปันผลต่อเนื่องมากกว่า 3% ต่อปี ได้แก่ ARROW, AUCT, BOL, OTO

นายชาญ บูลกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BROOK  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ก่อนหน้านี้ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 225.50 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 315.52 ของกำไรสุทธิ

จ่ายปันผลครั้งที่ 9

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 56.37 ล้านบาท และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 169.13 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 9 ของบริษัท

นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ กล่าวก่อนหน้านี้ว่า ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติรับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อครึ่งปีแรก ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง 2560 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.03 และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 (Record Date) โดยกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

โบรกเชียร์ “ซื้อ” MBAX

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) แนะนำ “ซื้อ” MBAX โดยให้ราคาเป้าหมาย 5.50 บาท/หุ้น ซึ่งกำไรสุทธิทั้งปี 2560 จบที่ 61 ล้านบาท แย่กว่าคาดการณ์เดิมของเราที่ 68 ล้านบาท จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ทำได้แย่กว่าคาดเป็นสำคัญ และเป็นเหตุผลให้เราต้องปรับประมาณการปี 2561 ลง

ขณะที่ MBAX ประกาศจ่ายปันผล 0.20 บาท/หุ้น คิดเป็นผลตอบแทน 4% ขึ้น XD วันที่ 20 เมษายน 2561 และจ่ายจริง 9 พฤษภาคม 2561 ถ้ารวมกับปันผลครึ่งปีแรกปี 2560 ที่จ่ายไปแล้ว 0.12 บาท จะคิดเป็นผลตอบแทน 6.6% ต่อปี

สำหรับผลจากการบริหารต้นทุนที่แย่กว่าคาด จากราคาเม็ดพลาสติก LDPE ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนยังเห็นผลล่าช้า ทำให้เราปรับลดคาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้นปี 2561 ลงเหลือ 9.8% จาก 10.5% ด้านผลตอบแทนจากเงินปันผลยังน่าสนใจ 7-8% ต่อปี จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”