“ตลาดหลักทรัพย์ฯ แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน ESG ในงานประชุมระดับอาเซียน”

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย  รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ “ESG and Sustainable Finance in ASEAN” ถึงบทบาทตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนและการลงทุนที่คำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในการประชุมระดับอาเซียน The ASEAN Regulatory Summit 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ติดอาวุธปัญญา…กดติดตาม (subscribe)
https://line.me/R/ti/p/%40kro3673w