KTAMเกาะติดเทรนด์AIจังหวะดีออกกองทุนใหม่

ทันหุ้น – KTAM ส่องเทรนด์อนาคตเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรม สบจังหวะเข้าลงทุนธุรกิจของบริษัทจะได้รับประโยชน์ หรือเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการAI เสนอกองทุน KT-WTAI ลงทุนธุรกิจAI ทั่วโลก เสนอขาย23-28พ.ค.นี้

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAMมองว่า โลกกำลังอยู่ในช่วงของการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 คือ การผสมผสานระหว่าง วัตถุทางกายภาพ ระบบดิจิทัล ความรู้ด้านชีวภาพ ที่นำไปสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ที่คาดกันว่าในอนาคตเรื่องราว มากกว่า 5 หมื่นล้านรายการจะถูกเชื่อมโยงกันในอินเตอร์เน็ต (Internet of things) ภายในปี 2563

รวมถึงนำไปสู่วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยในอนาคต เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะถูกใช้อย่างแพร่หลาย และทำให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วมีการเติบโตเร็วขึ้นเป็น 2 เท่าภายในปี 2578 โดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันการเติบโตของ GDP โลกให้มากขึ้นไปอีก 15.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2573 ซึ่งทำให้เกิดโอกาสทางการค้าที่ยิ่งใหญ่ในบริบทของเศรษฐกิจที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว

โดย Accenture and Frontier Economics ได้คาดการไว้ว่าในอีก20 ปีข้างหน้า บริษัท ที่มีการนำ AI มาเป็นส่วนประกอบในการทำธุรกิจ ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะมีโอกาสในการเติบโต สูงกว่าบริษัทที่ไม่มีการนำ AI มาใช้ ในทุกอุตสาหกรรม

ด้วยโอกาสของการเติบโตในเทคโนโลยีดังกล่าวในปัจจุบันและอนาคต ทำให้บริษัทถือเป็นจังหวะในการเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ (KTAM World Technology Artificial Intelligence Fund: KT-WTAI) ในวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2561 เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก Allianz Global Artificial Intelligence Fund บริหารโดย Allianz Global Investors ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ลงทุนในตลาดตราสารทุนทั่วโลกที่ธุรกิจของบริษัทจะได้รับประโยชน์ หรือเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์

กองทุน Allianz Global Artificial Intelligence Fund บริหารผ่านทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจาก San Francisco ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเป็นที่รู้จักใน Silicon Valley เป็นอย่างดี รวมถึงมีสมาชิกทีมอาวุโสที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมากกว่า 17 ปี และมีผลงานยอดเยี่ยมจากการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ Sumitomo Mitsui’s AI fund มีมูลค่ากองทุนกว่า 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

กองทุนรวมหลัก มีการเติบโตโดยเฉลี่ยของบริษัทที่เลือกลงทุน ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ AI จะมีการเติบโตของกำไรสูงกว่าทั้ง S&P500 และ กลุ่ม Technology ทั่วไป ทั้งในระยะสั้น (12เดือนข้างหน้า) และ ระยะยาว (3-5ปี)

ทั้งนี้ กองทุน KT- WTAI จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน ที่พร้อมเปิดโอกาสรับผลตอบแทนจากการขยายตัวของบริษัทที่เกี่ยวเนื่องและได้รับประโยชน์จาก AI ทั้งการใช้โครงสร้างพื้นฐาน AI การพัฒนาซอฟต์แวร์และ แอพพลิเคชัน AI รวมถึงการใช้ AI เข้ามาในการทำธุรกิจ