ผถห. CHO ไฟเขียวจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้น บมจ. ช ทวี หรือ CHO อนุมัติออกและขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่ผ่านมา เหตุครบกำหนดในวันประชุมครั้งนี้ ด้านบิ๊กบอส “สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย” ระบุเตรียมพร้อมรองรับแผนขยายธุรกิจ เพิ่มศักยภาพการเติบโตในอนาคต

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด  (มหาชน) (CHO) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถังและติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง และโลจิสติกส์เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติการออกและขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา

“เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในครั้งนี้  ทางคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท” นายสุรเดช กล่าวในที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้สำหรับหมุนเวียนภายในกิจการ  เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจหลัก รวมทั้งเสริมสร้างให้มีฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับงานโครงการอื่นๆ ทั้งที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และที่คาดว่าจะประมูลได้  เพิ่มเติมในอนาคต  ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในตลาดเงิน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินได้

ที่มา : บมจ. ช ทวี
รายงาน : พงศ์ศักดิ์ คำนุช

อย่าลืมกดติดตาม (subscribe)
ติดตามข่าวสารผ่าน LINE ฟรีคลิ๊กเลย
https://line.me/R/ti/p/%40kro3673w