ทภก. เพิ่มพื้นที่พักผู้โดยสาร 3,000 ตร.ม. รับสงกรานต์

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดให้บริการพื้นที่ห้องโถงพักคอยผู้โดยสารขาออกภายในประเทศทางด้านทิศเหนือเพิ่มเติม อีกประมาณ 3,000 ตารางเมตร และพื้นที่บริเวณสายพานรับสัมภาระผู้โดยสารขาเข้า พร้อมทั้งเพิ่มสายพานรับสัมภาระอีก 1 เส้น ในวันที่ 5 เมษายน 2561

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ตามที่ ทอท.ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ด้านทิศเหนือ) ทภก.นั้น ที่ผ่านมา ทอท.ได้ทยอยเปิดพื้นที่บางส่วนที่มีการปรับปรุงแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความแออัดภายในอาคารผู้โดยสาร โดยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ทอท.ได้เปิดให้บริการพื้นที่ชั้น 2 บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง (Boarding Gate) หมายเลข 6 – 7 ซึ่งเป็น Contact Gate พื้นที่ประมาณ600 ตารางเมตร ทำให้มีพื้นที่ในการให้บริการผู้โดยสารเพิ่มขึ้น นั้น

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการ ทภก.ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่ง ทอท.คาดว่าช่วงระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 จะมีผู้โดยสารประมาณ 393,900 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 56,300 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 ทอท.ได้เปิดให้บริการพื้นที่เพิ่มเติมอีก 5,550 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ชั้น 2 บริเวณห้องโถงพักคอยผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ประมาณ 3,000 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและห้องน้ำที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังเปิดพื้นที่ชั้น 1 บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศให้บริการผู้โดยสารที่ใช้ Bus Gate พื้นที่ประมาณ 2,550 ตารางเมตร และ

เปิดใช้สายพานรับสัมภาระผู้โดยสารขาเข้าเพิ่มขึ้นอีก 1 เส้น จากเดิมที่มีเพียง 2 เส้น รวมเป็น 3 เส้น ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารได้รับกระเป๋ารวดเร็วขึ้น ตลอดจนลดความแออัดบริเวณดังกล่าว

นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ในเดือนพฤษภาคม 2561 ทภก.จะเปิดพื้นที่เพิ่มเติมอีกประมาณ 350 ตารางเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ในส่วนของการตรวจค้นสัมภาระติดตัวขึ้นอากาศยาน ซึ่งจะสามารถติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์ได้เพิ่มขึ้น สำหรับการปรับปรุงพื้นที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทภก. (ทิศเหนือ) ทอท.คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์

และสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2561