ไร้ ม.44 ทำ ADVANC – TRUE เสียววืด

ผู้สื่อข่าว “ทันหุ้นออนไลน์” รายงานว่า ADVANC – TRUE มีเสียวว่าจะวืด DTAC ยังวางใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์

บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ระบุว่า ณ วันที่ คสช. ให้ กสทช. ทำเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม ฝ่ายวิเคราะห์มองว่าทีวีดิจิตัลยังมีโอกาสได้ความช่วยเหลือเต็มหรือบางส่วนที่ร้อยละ 75 ส่วนการช่วยเหลือเอไอเอสและทรู เต็มที่หรือบางส่วนที่ร้อยละ 35 ฝ่ายวิเคราะห์มองว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่บอร์ด กสทช.ชุดรักษาการปัจจุบันจะมีมติให้เดินหน้าประมูลคลื่นต่อได้ในวันที่ 11 เม.ย.61 แม้กฤษฎีกาได้ตีความแล้วว่ากสทช.ชุดรักษาการมีอำนาจประมูลคลื่นได้ โดยโอกาสที่จะเกิดการประมูลมีอยู่กว่าร้อยละ 80 แน่นอนว่า DTAC คือผู้ที่ได้ประโยชน์จากการขจัดความไม่แน่นอนที่คลื่นจะหมดอายุก่อนที่จะได้สัมปทานใหม่

ในบทวิเคราะห์ ICT Sector Update ฝ่ายวิเคราะห์พิจารณาในมุมมองเชิงกลยุทธ์ ดังนี้

ฝ่ายวิเคราะห์มองว่าก่อนการประชุม คสช. และ ครม. ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 การที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทำเอกสารชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการออกมาตรการช่วยเหลือทีวีดิจิตัลและ คลื่น 4G ในรูปของเอกสารมาชี้แจง คสช.เพิ่มเติม และจะนัดประชุมหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องนอกรอบอีกครั้งนั้น ฝ่ายวิเคราะห์มองว่าทีวีดิจิตัลยังมีโอกาสได้ความช่วยเหลือเต็มหรือบางส่วนที่ร้อยละ 75 ส่วนการช่วยเหลือเอไอเอสและทรู เต็มที่หรือบางส่วนที่ร้อยละ 35

โดย ฝ่ายวิเคราะห์มองว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่ บอร์ด กสทช.ชุดรักษาการปัจจุบัน จะมีมติให้เดินหน้าประมูลคลื่นต่อในวันที่ 11 เม.ย.61 แม้กฤษฎีกาได้ตีความแล้วว่า กสทช.ชุดรักษาการมีอำนาจประมูลคลื่นได้ ทำให้ฝ่ายวิเคราะห์ตัดสินใจยังไม่ปรับคำแนะนำและราคาเป้าหมายของ DTAC ในตอนนี้ กระนั้นก็ตาม โอกาสที่จะเกิดการประมูลทันภายในกลางเดือนกันยายน 2561ก่อนคลื่นความถี่เดิมของ DTAC จะหมดอายุมีอยู่กว่าร้อยละ 80 แน่นอนว่า DTAC คือผู้ที่ได้ประโยชน์จากการขจัดความไม่แน่นอนที่คลื่นจะหมดอายุก่อนที่จะได้สัมปทานใหม่

ประโยชน์จากการผ่อนคลายของขยายเงินค้างชำระคลื่น 900 MHz งวดสุดท้าย มูลค่า 6 หมื่นล้านบาท ในปี 2562 ออกเป็นชำระ 5 งวด (ปี) ต่อ ADVANC อยู่ที่ราว 3.7 บาทต่อหุ้น ส่วนประโยชน์จากการผ่อนคลายของขยายเงินค้างชำระคลื่น 900 MHz งวดสุดท้าย มูลค่า 6 หมื่นล้านบาท ในปี 2562 ต่อ TRUE อยู่ที่ราว 0.23 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ฝ่ายวิเคราะห์มอง Scenario และโอกาสที่จะเกิดขึ้น ต่อจากนี้ เป็นดังนี้

กรณีที่หนึ่ง คสช.ไม่ยอมออกม. 44 ช่วยเอไอเอส และทรู แต่ยอมออกม.44ช่วยเหลือทีวีดิจิตัลในบางส่วน ทว่าต้องแบ่งผลประโยชน์ให้กับประชาชนด้วย ฝ่ายวิเคราะห์ให้โอกาสใน Scenario นี้ร้อยละ 40

โดยการที่ TDRI ไม่ปฎิเสธว่า เป็นความบกพร่องส่วนหนึ่งของกสทช. ที่ศาลปกครองชี้ไว้ในกรณีทีวีพูลเรียกร้องความเสียหาย แม้ TDRI มองว่าน่าจะรอถึงศาลสูงสุดก็ตาม เป็นเหตุผลที่ฝ่ายวิเคราะห์มองว่าหากคสช.ออก ม.44 เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้ทีวีดิจิตัล ก็ยังมองว่ามีความชอบธรรม โดยอาจจะต่อท้ายเงื่อนไขว่าจะหยุดช่วยเหลือทันทีหากศาลปกครองชั้นต่อไปเปลี่ยนคำตัดสิน ขณะที่ คลื่น 4 G ไม่มีความบกพร่องของภาครัฐต่อการให้ทรัพยากรด้านคลื่นความถี่ต่อบริษัทโทรคมนาคม

กรณีที่สอง คสช.ยอมออกม. 44 ช่วยเอไอเอส และทรู บางส่วน และช่วยเหลือทีวีดิจิตัลในบางส่วน ทว่าต้องผ่องถ่ายผลประโยชน์ให้กับประชาชนด้วย ฝ่ายวิเคราะห์ให้โอกาสใน Scenario นี้ร้อยละ 30

ด้วยการที่แจสโมบายไม่สามารถชำระเงินหลังประมูลได้ จากนั้น รัฐบาลขอร้องเอไอเอสให้รับสัมปทานด้วยราคาประมูลที่สูงกว่าที่เอไอ เอสเคยยื่นประมูล แม้เอไอเอสจะไม่ได้ต่อรองเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ตาม ทำให้เป็นตรรกะที่คสช.อาจให้ในการช่วยเหลือเอไอเอส และทรู อย่างไรก็ดี เรามองว่าน่าจะต้องลดเงื่อนไขการช่วยเหลือและผ่องถ่ายประโยชน์ให้ผู้บริโภคด้วยความชัดเจน เช่นเดียวกับในส่วนของทีวีดิจิตอล

กรณีที่สาม คสช.ยอมออกม. 44 ช่วยเอไอเอส และทรู และช่วยเหลือทีวีดิจิตัลตามที่เสนอมาทั้งหมด ฝ่ายวิเคราะห์ให้โอกาสใน Scenario นี้ร้อยละ 5

โอกาสค่อนข้างน้อยที่จะคสช.อนุมัติออกม.44 ตามที่เสนอมาทั้งหมด เนื่องจาก TDRI น่าจะนำกรณีนี้มาเผยแพร่และวิพากษ์ต่อสาธารณชนต่อไป ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองในขณะนี้

กรณีที่สี่ คสช.ไม่ยอมออกม. 44 ช่วยเอไอเอส และทรู และไม่ช่วยเหลือทีวีดิจิตัลใดๆ ทั้งสิ้น เราให้โอกาสใน Scenario นี้ร้อยละ 25

โดยการเปรียบเทียบของ TDRI ระหว่าง คสช. ที่นำการช่วยเหลือเอไอเอส/ทรูสำหรับคลื่น 4G พ่วงเข้ากับ การช่วยเหลือทีวีดิจิตัล กับสมัยรัฐบาลทักษิณ ซึ่งพระราชกำหนดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อเอื้อผู้ประกอบการโทรคมนาคมในสมัยนั้น โดยแอบ “ซุก” ไปกับภาษีสรรพสามิตบริการอื่นๆ เช่น สนามกอล์ฟ อาจจะทำให้ คสช. มองว่าไม่อยากเสี่ยงที่จะออกมาตรการช่วยเหลือให้กับทั้งคู่ เนื่องจากอาจเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่เป็นข้ออ้างให้กับกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการเมือง

ความเสี่ยงของเซกเตอร์: การเข้ามาแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ความไม่แน่นอนจากการประมูลคลื่น และ การแข่งขันด้านราคาและการตลาดในเซกเตอร์

ที่มา : บล.ทรีนีตี้
รายงาน : พัทธ์ธีรา ศรีพีรพงศ์
ติดอาวุธปัญญา…กดติดตาม (subscribe)
https://line.me/R/ti/p/%40kro3673w