CRD คว้างานเติมพอร์ต193ล.ก่อสร้างฟื้น-ขยายฐาน AEC

ทันหุ้น – CRD ยิ้มแก้มปริคว้างานก่อสร้าง ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ มูลค่า 193.67 ล้านบาท เดินหน้ารับงานเอกชนต่อ อัพสัดส่วนรายได้ตามเป้า 60% จากเดิม 15% เสริมแบ็กล็อกในมือตอนนี้กว่า 978 ล้านบาท ส่วนงานภาครัฐทั้งปีคาดอยู่ที่ 40% เล็งสยายปีกกลุ่มประเทศ AEC

นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) หรือ CRD  ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างทั่วไปประเภทต่างๆ และการรับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค เปิดเผยว่า ได้รับงานก่อสร้างใหม่ ของ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด จำนวน 1 โครงการ มีมูลค่า 193.67 ล้านบาท

ทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาบริษัทได้เซ็นสัญญารับงานของภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์มีสัดส่วนการรับงานภาคเอกชนในเพิ่มขึ้นเป็น 35% จากเดิมปีก่อนทั้งปีที่ 15% ทั้งนี้บริษัทยังมีงานเอกชนที่อยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญา และอยู่ในขั้นตอนการเจรจา รวมถึงการเสนอราคาอีกหลายโครงการ ซึ่งเชื่อว่าทั้งหมดจะช่วยสนับสนุนให้งานเอกชนของบริษัทในปีนี้มีสัดส่วน 60% ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ลุยประมูลงานเต็มที่

สำหรับงานภาครัฐในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 40% จาก 85% ในปีก่อน โดยงานในภาครัฐไม่ได้มีน้อยลงแต่มีสัดส่วนงานเอกชนเข้ามาเพิ่มขึ้น โดยบริษัทยังมีการเข้าร่วมประมูลงานอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงรอความชัดเจนของแต่ละงานที่มีขั้นตอนการประมูล ข้อกำหนด และระยะเวลาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทจะมีจุดแข็งด้านความคล่องตัวที่สามารถรับงานได้อย่างหลากหลาย รวมถึงมีประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนที่ดี แต่ทุกงานที่เข้าร่วมประมูลบริษัทมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อโอกาสในการเติบโตของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอในขณะที่งานในมือรอรับรู้ (Backlog) ของบริษัทในปัจจุบันเพิ่มเป็น 978.64 ล้านบาท จากสิ้นปีก่อนมีอยู่ประมาณ 892 ล้านบาท ซึ่งงานในมือดังกล่าวจะทยอยรับรู้จากปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปี 2562 โดยบริษัทยังเข้าร่วมประมูลงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วทุกภูมิภาคเข้ามาทดแทนงานในส่วนที่เสร็จและส่งมอบให้ลูกค้าไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อรักษาระดับงานในมือให้มีอัตราไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และบริษัทพยายามสร้างโอกาสการรับรู้รายได้ที่สม่ำเสมอทุกไตรมาส ซึ่งเชื่อว่าจากที่กล่าวมาทั้งหมดจะสามารถผลักดันให้การดำเนินงานในปีนี้มีการเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมาที่มีรายได้กว่า 1,366 ล้านบาท

ทิศทางก่อสร้างฟื้นตัว

สำหรับมุมมองธุรกิจการก่อสร้างในปีนี้มองว่าภาคเอกชนน่าจะมีทิศทางการลงทุนที่มากขึ้น ด้วยนโยบายของภาครัฐที่ออกมาทั้งโครงการเมกะโปรเจค และงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ชะลอมาจากปีก่อน ซึ่งจะมากระตุ้นการลงทุนของเอกชน อาทิ การก่อสร้างคอนโดมิเนียม โรงแรม เป็นต้น โดยมีทั้งการก่อสร้างใหม่ และการปรับปรุงโครงการเดิม ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีให้กับบริษัท ที่น่าจะมีงานเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนจังหวัดอื่น ๆ ที่เห็นศักยภาพในการทำงานแบบมืออาชีพของบริษัท เช่นเดียวกับงานภาครัฐที่ไม่ได้มีงานก่อสร้างใหม่เท่านั้น แต่มีการปรับปรุงโครงการเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังการผลิตโครงการปรับปรุงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่ CRD ดำเนินงานอยู่ในขณะนี้ เป็นต้น

“ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีโอกาสทั้งงานก่อสร้างใหม่ และการปรับปรุงโครงการเดิมที่สามารถสร้างรายได้ ทั้งงานของภาครัฐและเอกชนในทุกจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชียงใหม่ที่หลายคนอาจมองว่าเป็นจังหวัดที่ไม่สามารถขยายการก่อสร้างได้มาก แต่ด้วยความเชี่ยวชาญในพื้นที่ CRD มองเห็นโอกาสและช่องทางในการสร้างรายได้ในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในตัวเมือง หรือแม้แต่บนพื้นที่เขาอย่าง อ.อมก๋อย ก็สามารถดำเนินการได้” นายธีรพัฒน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังหาช่องทางการขยายงานไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเดินทางไปดูงานในกลุ่มประเทศ AEC อาทิ  สปป.ลาว, เวียดนาม และเมียนมาร์ เป็นต้น เพื่อศึกษาแนวทางการทำงานในแต่ละประเทศ รวมถึงหารือทางธุรกิจเพื่อการร่วมมือกันในอนาคตต่อไป