คันทรี่ กรุ๊ป เชิญนักลงทุนทั่วไปเข้าอบรมหัวข้อ “การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค”

บล. คันทรี่ กรุ๊ป ขอเชิญนักลงทุนทั่วไปเข้าร่วม อบรมหัวข้อ “การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค” วิทยากรโดย คุณเดชธนา ฟางสะอาด ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์รายย่อย บล.คันทรี่ กรุ๊ป วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Screen room พอร์โต้ ชิโน่ มหาชัย จำกัด 50 ที่นั่ง เท่านั้น ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนได้ที่ http://www.cgsec.co.th/seminar-submit-popup.aspx?id=12