เมืองไทยไลฟ์ส่งแผนสุขภาพอุ่นใจค่ารักษา

ทันหุ้น – เมืองไทยประกันชีวิตส่งแผนคุ้มครองสุขภาพ “อีลิท เฮลท์” และ “สบายใจ เกินคุ้ม” เอาใจลูกค้าที่กังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล โดยทั้งสองแบบช่วยในการวางแผนและบริหารความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายได้อย่างครอบคลุม

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกประกันภัยแผนใหม่ “สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบอีลิท เฮลท์” คุ้มครองกรณี บาดเจ็บ และเจ็บป่วย สูงสุดถึง 100 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ คุ้มครองทั้งกรณีเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เลือกแผนที่มีความคุ้มครองพิเศษต่างๆ เช่น ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน การคลอดบุตร  รวมถึงแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็มธรรมชาติบำบัด กระดูก กล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก เป็นต้น คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง เลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้ 4 แห่ง ซึ่งเบี้ยประกันภัยแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน โดยมี1)ประเทศไทย 2)ทวีปเอเชีย 3)ทั่วโลกยกเว้นอเมริกา และ4)ทั่วโลก

“โครงการเมืองไทย สบายใจ เกินคุ้ม” ซึ่งประกอบด้วยแบบประกันภัยภายในระยะเวลา 10/10 สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย มีวงเงินแบบเหมาจ่ายเมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมสูงสุด 375,500 บาท ต่อปี และยังสามารถนำเบี้ยประกันที่ชำระมาใช้หักลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์ของกรมสรรพากรได้อีกด้วย ทำได้ตั้งแต่อายุ 18-55 ปี สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 64 ปี ทั้งนี้ลูกค้าที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบอีลิท เฮลท์ และโครงการเมืองไทย สบายใจ เกินคุ้ม จะรับบริการเสริมพิเศษ Best Doctor บริการการให้ความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์