KTAMพร้อมเสิร์ฟกองทุนจัดพอร์ตรับตลาดผันผวน

ทันหุ้น – KTAM เสิร์ฟกองทุนภายใต้การบริหารจัดการเพื่อจัดพอร์ตรับความผันผวนของตลาดหุ้น แบ่งระดับความเสี่ยง เริ่มตั้งแต่ต่ำสุดไปถึงเสี่ยงสูงสุด เน้นกระจายหลากหลายกองทุน ทั้งสินทรัพย์และประเทศที่เข้าไปลงทุน 

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า ความผันผวนของตลาดหุ้นในปัจจุบันอาจสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน ซึ่งบริษัทได้แนะนำการจัดพอร์ตลงทุน (Asset Allocation) ตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเดือนมีนาคมบริษัทได้เลือกกองทุนต่างๆที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทมาจัดพอร์ต สำหรับลูกค้าที่รับความเสี่ยงได้ในระดับสูง ( Aggressive) แนะให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ 15% ประกอบด้วย KTSTPLUS 11% และKT-WCORP 4% ลงทุนในหุ้น 77% แบ่งเป็นหุ้นในประเทศ 40% ประกอบด้วย KTEF 22%, KTSE10%, KTCLMV8% หุ้นต่างประเทศ 37 % ประกอบด้วย KT-EURO 6%, KT-Finance 2%, KT-Healthcare 5%, KT-China 12%, KT-India12% และ สินทรัพย์ทางเลือก คือ KT-Gold 8%

กลุ่มลูกค้ารับความเสี่ยงได้ในระดับกลาง ( Moderate) ให้น้ำหนักลงทุนในตราสารหนี้ 40% ประกอบด้วย KTSTPLUS 10%, KT-FIX-1Y3Y 27%, KT-WCORP 3%, น้ำหนักลงทุนในหุ้น 50% แบ่งเป็นหุ้นในประเทศ 32% ประกอบด้วย KTEF 29%, KTCLMVT3% และหุ้นต่างประเทศ 18% ประกอบด้วย KT-EURO 4%, KT-Healthcare 2%, KT-China 6%, KT-India 6% และสินทรัพย์ทางเลือก 10% ประกอบด้วย KT-Gold 5% และ KT-PIF 5%

กลุ่มลูกค้าที่รับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำ (Conservative) ให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ 80% ประกอบด้วย KTSTPLUS 32%, KT-FIX-1Y3Y 48% น้ำหนักลงทุนในหุ้น 12% แบ่งเป็นหุ้นในประเทศ 7% ลงทุนใน KTSET50 และหุ้นต่างประเทศ 5% ได้แก่ KT-WEQ 2%, KT-AASIA 3% และสินทรัพย์ทางเลือก ได้แก่ KT-Gold 2% และ KT-PIF 6%

สำหรับผลตอบแทนจากการจัดพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 4 มีนาคม 2561 แบบ Aggressive ย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ 2.29% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 4.13% และย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 11.33% แบบ Moderate ย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ 2.47% 6 เดือน อยู่ที่ 5.36% และ1 ปี อยู่ที่ 10.13% และแบบ Conservative ย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ 1.29% 6 เดือน อยู่ที่ 2.51% และ1 ปี อยู่ที่ 4.35%