CHOWขั้นเทพกำไรพุ่ง736% ขายโรงไฟฟ้าเข้ากองทุนเพิ่ม

ทันหุ้น – CHOW โชว์ผลงานปี 60 ยอดเยี่ยมกำไรพุ่ง 736% จากปีก่อนแตะ 307 ล้านบาท หลังธุรกิจเหล็กฟื้นบริษัทลูกสร้างรายได้แข็งแกร่ง แถมฟันกำไรจากการขายโรงไฟฟ้า 4.43 MW เข้ากองทุนญี่ปุ่น ฟากบอร์ดมั่นใจแผนธุรกิจไปได้สวย ไฟเขียวขายโรงไฟฟ้าเข้ากองทุนเพิ่มอีก 6.13 MW พร้อมยืนยันส่ง CEPL เข้าตลาดฯ

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW เปิดเผยถึงผลประกอบการประจำปี 2560 ว่า บริษัท และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 307 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 270 ล้านบาทคิดเป็น 736% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิรวม 36 ล้านบาท หลังจากธุรกิจเหล็กฟื้นตัวต่อเนื่องและบริษัทลูก บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ CEPL มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรอย่างแข็งแกร่ง และรับรู้กำไรจากการขายโรงไฟฟ้าเข้ากองทุนญี่ปุ่น

รายได้ขายเหล็กเพิ่มขึ้น

โดยในปี 2560 บริษัทมีรายได้จำนวน 4,222 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,481 ล้านบาท คิดเป็น 54% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีรายได้รวมจำนวน 2,741 ล้านบาท สำหรับรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้การจำหน่ายเหล็กเพิ่มขึ้น 795 ล้านบาท คิดเป็น 54% จากปริมาณขายเพิ่มขึ้น 40% และราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น 10%

ในขณะที่ธุรกิจพลังงาน มีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและการซื้อมาขายไปของวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสูงขึ้น 125 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากค่าไฟฟ้าที่ผลิตได้จากจำนวนโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีกำลังการผลิตสูงขึ้นจากปีก่อนจำนวน 23.7 MW ต่อปี  ทั้งยังรับรู้กำไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น 2 โครงการ เป็นจำนวน 172 ล้านบาทในเดือนตุลาคมปี 2560

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ในการกระชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยทางอ้อมขายโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่นอีก 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 6.13 เมกะวัตต์  มูลค่าประมาณ 2,515 ล้านเยน (หรือเทียบเท่า 736.0 ล้านบาท อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 0.292648 บาทต่อเยน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)

รับทรัพย์เดือนมีนาคม

โดยจะรับรู้รายได้ในเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจว่าด้วยการขายทรัพย์สินเข้ากองทุนฯ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินทรัพย์เพื่อสร้างผลกำไร สำหรับเตรียมกระแสเงินสดเพื่อรองรับการลงทุนใหม่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน และ/หรือ ชำระหนี้ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามจากการขายโครงการโรงไฟฟ้าให้กับกองทุนชุดแรกจำนวน 4.43 เมกะวัตต์เมื่อปีที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้ยืนยันการนำ บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (CEPL) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อเปิดทางให้สามารถระดมทุนได้ด้วยตัวเอง รองรับโอกาสการเติบโตของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น ที่กำลังขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง และยังได้มีมติให้ CHOW เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท จากเดิม 800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 บาท

โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนจะให้เป็นสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกิน 160,000,000 หุ้นและ เป็นสัดส่วนของบุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ซึ่งถือเป็นช่องทางการระดมทุนอีกช่องทางหนึ่งที่บริษัทฯเตรียมไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต