ABM ขายหุ้นไอพีโอ1.80บ. เคาะระฆังเทรด27ก.พ.นี้

ทันหุ้น – “เอเชีย ไบโอแมส” เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอหุ้นละ 1.80 บาท จำนวน 75 ล้านหุ้น ฟากผู้บริหารเผยเตรียมนำเงินลงทุนขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย พร้อมขายในวันที่ 19-21 ก.พ. 61 เตรียมเทรดเข้าตลาด mai วันที่ 27 กุมภาพันธ์ นี้ 

นางศรัณยา กระแสเศียร กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น(อันเดอร์ไรท์เตอร์) พร้อมด้วยผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(ไอพีโอ) จำนวน 75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ “ABM”

ขยายพื้นที่เก็บกะลาปาล์ม

โดยเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทมีแผนลงทุนที่จะใช้ในการขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซียเพิ่มเติม และลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งกับบริษัทร่วมทุนพื้นที่บริเวณภาคใต้ รวมถึงลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับ และโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับส่วนที่เหลือคาดว่าจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

“ABM มีทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูงสำหรับการเป็นผู้จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวล ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น อีกทั้งทีมผู้บริหารยังเล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการขยายและพัฒนาบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวจากความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้หุ้น ABM มีความน่าสนใจและคาดว่าจะได้การตอบรับที่ดีจากนักลงทุน”  นางศรัณยา กล่าว

ลงสนามเทรด27ก.พ.นี้

นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ABM กล่าวว่า การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ ABM จำนวน 75 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 1.80  บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 29.51 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิจากผลประกอบการของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2559  ถึงไตรมาส 3 ปี 2560) ซึ่งมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.06 บาท โดยมี P/E (อัตราส่วนระหว่างราคาหุ้นปัจจุบันเทียบกับกำไรต่อหุ้น) ประมาณ 29.51 เท่า ซึ่งอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทั้งนี้ คาดว่าจะเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายคิดเป็นสัดส่วน 86% และเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 14%  ราคาหุ้นไอพีโอ หุ้นละ 1.80 บาท หุ้นไอพีโอของ ABM โดยจะเปิดให้นักลงทุนทั่วไปจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผ่านตัวแทนหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่าย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และคาดว่าจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

โรด์โชว์หาดใหญ่

“คาดว่าหุ้น ABM จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดี เนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการนำเสนอข้อมูลหลักทรัพย์ หรือ โรดโชว์ ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงประสบการณ์และทีมผู้บริหารที่มีความสามารถในสร้างโอกาสความพร้อมในการลงทุนต่อเนื่อง เพื่อรองรับ ความต้องการใช้เชื้อเพลิงโลกตามนโยบายสนับสนับสนุนการเพิ่มสัดสวนการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล   จึงมั่นใจว่าหุ้นของบริษัทจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน” นางสาวพัชพร กล่าว