บล.เคทีบีแนะซื้อ BCH จ่อรับรายได้เพิ่มจากโครงการตรวจสุขภาพฟรี

165

ทันหุ้น – บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี(ประเทศไทย) จำกัด รายงานบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH ว่า ปัจจุบัน BCH มีโรงพยาบาลในเครือ 11 แห่ง และ 2 คลินิก กำลังมี Project Greenfield อีก 5 แห่ง ได้แก่1) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหงขนาด 1392) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อรัญประเทศ ขนาด 116 เตียง 3) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปราจีนบุรีขนาด 115 เตียง 4) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์เชียงของ ขนาด 30 เตียง และ 5) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียงจันทน์) ขนาด 100 เตียงในเฟสแรก และเป็น 250 เตียงเมื่อเสร็จสิ้นทั้งหมดจะทยอยเปิดให้บริการได้ใน 2018 – 2019นอกจากนี้โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ที่ปิดตัวไปจะเปิดเป็นเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ ส่วนเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์เดิมจะเปลี่ยนชื่อเป็นเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลเพื่ออัพเกรดเป็น High-end ขึ้น รวมทั้งเปลี่ยนชื่อ WMC เป็น World Medical Hospitalเพื่อเข้าถึงคนไทยมากขึ้น

รายงานกำไรสุทธิปี 2016 อยู่ที่ 753 ล้านบาท (+42.8% YoY) ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ส่วนกำไรสุทธิ 4Q16 อยู่ที่ 198 ล้านบาท (-18.6% QoQ, +3.8% YoY)

BCH รายงานกำไรสุทธิ4Q16 ใกล้เคียงกับที่เราและตลาดคาดการณ์ไว้ อยู่ที่198 ล้านบาท (-18.6% QoQ, +3.8% YoY) ซึ่งต่ำกว่าที่เราประมาณการไว้ 4.9% โดยกำไรใน 4Q16 ลดลง QoQถือเป็นปกติของธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากคนไข้จะป่วยมากกว่าในฤดูฝน (3Q16) ประกอบ 3Q16 มีรายได้จากประกันสังคมเข้ามามาก สำหรับกำไรปี 2016อยู่ที่ 753 ล้านบาท (+42.8% YoY) ทั้งนี้มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้และการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้น โดยรายได้สำหรับกิจการโรงพยาบาลปี 2016 อยู่ที่ 6,562 ล้านบาท (+12.9% YoY) โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากผู้ป่วยในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเงินสด กองทุนประกันสังคม หรือประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่หลักๆ มาจากรายได้จากกองทุนประกันสังคม ซึ่งเพิ่มขึ้นมากถึง 17.4%นอกจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น BCH ยังมีการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้นอีกด้วย

มองแนวโน้มปี 2017 รายได้และกำไรได้รับปัจจัยบวกจากโครงการตรวจสุขภาพฟรีและการโปรโมทโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ให้กับคนไทยมากขึ้น

เรามองแนวโน้มกำไรปี 2017สามารถเติบโตต่อได้จากการปรับปรุงโรงพยาบาลในเครือ รวมทั้งยังมีปัจจัยบวกจากโครงการตรวจสุขภาพฟรี ซึ่ง สปส. ได้เพิ่มสิทธิดังกล่าวให้กับผู้ประกันตนทุกรายไปตรวจสุขภาพฟรีได้ที่โรงพยาบาลตามบัตรฯ ตั้งแต่ต้นปี 2017งบประมาณทั้งโครงการ 1,800 ล้านบาท เรามองว่ารายได้ดังกล่าวที่จะเพิ่มขึ้นมาแทบจะรับรู้เป็นกำไรได้เลย เนื่องจากต้นทุนการตรวจสุขภาพจะใช้พยาบาลและอุปกรณ์เครื่องมือเป็นหลักซึ่งเป็นต้นทุนคงที่อยู่แล้วซึ่งเราคาดว่า BCH จะมีผู้มาตรวจสุขภาพประมาณ 150,000 คนภายในปีนี้ (ผู้ประกันตนทั้งหมดประมาณ 780,000 คน) นอกจากนี้เราคาดว่าปีนี้โรงพยาบาล WMC จะเริ่มมี EBITDA เป็นบวกได้เนื่องจากมีการโปรโมทโรงพยาบาลให้คนไทยรับรู้มากขึ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ป่วยชาวไทย โดย WMC มีโครงการรับสมัครผู้สำรวจความสุขของคนไข้ โพสข้อความผ่านเฟสบุ๊คและสื่อ (เงินเดือน1 ล้านบาท) เราจึงปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2017 ขึ้นมาที่ 857 ล้านบาท (เดิม 808 ล้านบาท)

คงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายใหม่ 16.40 บาท

เรายังคงนำแนะนำ “ซื้อ” เนื่องจากราคาหุ้นที่ลงมามากทำให้มี upside สูง ประกอบกับมีมุมมองเป็นบวกจากโครงการตรวจสุขภาพฟรีมากขึ้นเราจึงได้ปรับประมาณการกำไรขึ้นจากเดิมแต่เราได้ปรับเพิ่มWACC ขึ้นเพื่อให้สะท้อนอัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนของตลาด จึงได้ราคาเป้าหมายสำหรับปี 2017ลดลงเป็น 16.40 บาท (คิดด้วยวิธี DCF, WACC = 6.3%, Terminal Growth = 3%)

ที่มา:บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี(ประเทศไทย) จำกัด

เรียบเรียง:กษมน พงษ์ธานี