07  กุมภาพันธ์ 2012

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็งเอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ บล. ภัทร ครองแชมป์อนุพันธ์เดือนม.ค.

ตลาดอนุพันธ์เผยชื่อโบรกเกอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ลงทุนในเดือนมกราคม 2555 โดย บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ครองแชมป์โบรกเกอร์อนุพันธ์ด้านหุ้น บ. เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ ครองแชมป์ด้านโกลด์ฟิวเจอร์ส และ บล. ภัทร เป็นแชมป์

ออยล์ฟิวเจอร์ส

 

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าที่ผ่านมาตลาดอนุพันธ์ได้เพิ่มความหลากหลายของสินค้าเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มสินค้ามากขึ้น โดยสินค้าแต่ละกลุ่มต้องใช้ความชำนาญในการซื้อขายที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในปี 2555 นี้ตลาดอนุพันธ์จึงได้มีการจัดอันดับโบรกเกอร์ที่มีปริมาณซื้อขายอนุพันธ์สูงสุดของแต่ละเดือนแยกตามกลุ่มสินค้า จากเดิมที่มีการจัดลำดับการซื้อขายจากปริมาณธุรกรรมของทุกสินค้า โดยเริ่มใช้แล้วเมื่อสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา

 

“ การจัดอันดับโบรกเกอร์ดังกล่าว จะเรียงตามปริมาณธุรกรรมของลูกค้าใน 3 กลุ่มสินค้าด้วยกัน โดยกลุ่มแรกคือ ดัชนีและหุ้น (Equities) ซึ่งประกอบด้วย SET50 Futures, Stock Futures และ SET50 Options กลุ่มที่สองคือ โลหะมีค่า (Precious Metal) ประกอบด้วย Gold Futures และ Silver Futures และกลุ่มสุดท้ายคือพลังงาน (Energy) ได้แก่ Oil Futures โดยการจัดอันดับนี้ จะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนในการใช้ข้อมูลเพื่อศึกษาและประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น”

 

สำหรับอันดับการซื้อขายประจำเดือนมกราคมนี้ พบว่าโบรกเกอร์ 5 อันดับแรกที่มีปริมาณการซื้อขายจากผู้ลงทุนสูงสุดในอนุพันธ์กลุ่มดัชนีและหุ้น (Equities) ได้แก่ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด บล. โกลเบล็ก จำกัด และ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ

 

ส่วนอนุพันธ์ในกลุ่มโลหะมีค่า (Precious Metal) พบว่าโบรกเกอร์ 5 อันดับแรกที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ บ. เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด บ. วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด และ บ.ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ตามลำดับ

 

และในกลุ่มพลังงาน (Energy) นั้น สุดยอดโบรกเกอร์ 5 อันดับแรก ได้แก่ บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)บล. โกลเบล็ก จำกัด บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ